top of page

לוח הקרנות

שעות ללוח הקרנות 25.05.23.tif

 לוח הקרנות לשבוע הבא

שעות ללוח הקרנות 01.06.23.tif

סינמה קפה עממי

לוגו סינמה קפה עממי.jpg

 סרטי איכות  

טלפון להזמנת כרטיסים בקופת בית הקולנוע
04 - 8325755

bottom of page